Digital, Strategy & Design + + + + +

Van A/B naar C — de kracht van tests
en optimalisatie

Blauwdruk van een resultaatgerichte campagne voor De Gezonde Stad

 

De beste online campagneresultaten behaal je vaak niet in één keer, maar door steeds te schaven en optimaliseren. Deze filosofie brachten we tot uiting in een online advertentiecampagne voor het project van De Gezonde Stad: ‘Bomen voor Amsterdam’. In deze Facebook- en Instagramcampagne maakten we gebruik van A/B-tests om doorlopend te kunnen optimaliseren voor het meest optimale resultaat. In dit artikel zetten we het proces van A/B-test naar succesvolle campagne voor je op een rij.

Key take-aways:

  • Definieer een helder doel. Een duidelijk doel ligt ten grondslag aan een succesvolle campagne: wil je je engagement verhogen of juist zoveel mogelijk conversie? Als je weet wat je voor ogen hebt kun je je advertenties voor dit doel optimaliseren.
  • Test en tast af. Stel vooraf hypotheses vast, en test deze vervolgens gefaseerd met behulp van de daarbij behorende variabelen en varianten. Zo kun je elk facet — van doelgroep tot campagnebeeld tot copy — steeds verder perfectioneren.
  • Reflecteer en optimaliseer. Plan wekelijkse feedbackmomenten en bouw voort op je voorgaande resultaten. Weet je dat afbeelding A meer kliks oplevert dan afbeelding B? Gebruik deze informatie voor een nieuwe test, waarin je een ander campagnefacet test.

 

Voor elke Amsterdammer een boom
Voor elke Amsterdammer minstens één boom in de stad, dat was het doel van de campagne. Bewoners konden aanspraak maken op één van de 100 gratis bomen — verzorgd door De Gezonde Stad — die vervolgens samen met hen wordt geplant in Amsterdam.

 

De Gezonde Stad is een stichting die Amsterdam duurzaam en gezond wil maken. Samen met een community van Amsterdammers en andere koplopers uit de stad start ze duurzame projecten en events en ondersteunt ze bewoners met initiatieven rond dit thema. In opdracht van De Gezonde Stad ontwikkelde Vruchtvlees de campagne ‘Bomen voor Amsterdam’.


Een campagne met een knipoog: de selectieprodecure op de website is vormgegeven als datingportal waarin bewoners kunnen swipen en matchen met hun favoriete boom — zo is er keuze uit de ‘beschermende moseik’ (164 jaar) of de ‘bronstige appelboom’ (32 jaar). Geef je de boom een hartje, dan kun je aangeven waar jij vindt dat de boom moet staan.

 

Vooraf stelden we de doelstelling vast op conversie: 100 boomaanvragen via het websiteportal. Deze werd met groot succes overtroffen — dankzij een mix van communicatie-uitingen werden er bijna 700 bomen aangevraagd!

 

Een helder doel
Een helder doel is van groot belang voor een succesvolle campagne. Voor ‘Bomen voor Amsterdam’ stond deze vanaf het begin vast: het vergaren van zoveel mogelijk kwalitatieve boomaanvragen verspreid door heel Amsterdam. De heldere focus op conversie ligt ten grondslag aan de succesvolle campagne, omdat op basis daarvan werd bepaald op welke manier de A/B-tests werden ingesteld.

In één oogopslag zicht op de beste advertenties.

Met behulp van de Facebook-pixel richtten we alle advertenties in op het conversie-doel, en maakten dit direct meetbaar in de Facebook Business Manager. Zo konden we op ieder moment in één oogopslag zien welke advertentie(sets) de beste resultaten leverden.

Hypotheses, variabelen en varianten
Om tot de beste resultaten te komen, is het belangrijk om vooraf hypotheses op te stellen en deze gefaseerd te testen. Voor ‘Bomen in Amsterdam’ brachten we eerst in kaart welke doelgroepen het beste reageerden op de advertenties, testten we vervolgens verschillende formats (carrousels, feed-beelden en story) en vergeleken we de resultaten van verschillende copyvarianten. Door steeds gericht te testen op één variabele, brachten we de succesvolle en minder succesvolle facetten van de verschillende advertenties in kaart. Een mooi vertrekpunt voor de volgende test.

Reflecteer en optimaliseer
Door wekelijks te reflecteren op de resultaten, kan de kennis die is vergaard met de A/B-tests worden geïmplementeerd in nieuwe tests. Tijdens de ‘Bomen voor Amsterdam’-campagne minimaliseerden we frictie door beeld en copy naadloos aan te laten sluiten op de campagnewebsite. Daarnaast plaatsten we na feedback van gebruikers een extra button en aanvullende copy op de campagnewebsite om het aanvraagproces nog geolieder te laten verlopen. Door het continue monitoren en bijsturen van de advertenties kon het campagnebudget op deze manier optimaal worden besteed.

 

Inmiddels zijn bijna alle 100 bomen geplant en ontwikkelen we een duurzaam campagneplan voor De Gezonde Stad. Met een helder doel, gedefinieerde hypothesen en reflectiemomenten kunnen we de volgende campagne nog effectiever insteken, waarbij we voortbouwen op de geleerde lessen van deze campagne.

Samen campagne voeren?

Enthousiast en gedreven door design ontwikkelen we een effectief en duurzaam campagneplan. Inclusief campagnemiddelen.

Let's go

Loading

Vruchtvlees is now

Designers, developers and strategists who transform good brands into great ones. We create living brands: flexible, scalable platforms that empower companies to become the best version of themselves: ones that people love and drive growth.

Head to the new website